FARMhere Logo
Search
Close this search box.

Biosekuriteitreels

Biosekuriteitreels

Reading time
Photo by Kat Smith: https://www.pexels.com/photo/two-cows-735968/
Photo by Kat Smith: https://www.pexels.com/photo/two-cows-735968/
Daar is lig in die tonnel vir die Suid-Afrikaanse vee- en wildbedryf wat ՚n ewige stryd het om aan internasionale vereistes te voldoen. Nuwe plaaslike wetgewing is onlangs ingestel om die bedrywe te help om aan die Wêrelddieregesondheidsorganisasie (OIE) se internasionale kode te voldoen.

Biosekuriteitreels

Lig in die Tonnel

Daar is lig in die tonnel vir die Suid-Afrikaanse vee- en wildbedryf wat ՚n ewige stryd het om aan internasionale vereistes te voldoen.

Nuwe plaaslike wetgewing is onlangs ingestel om die bedrywe te help om aan die Wêrelddieregesondheidsorganisasie (OIE) se internasionale kode te voldoen. Die Biosekuriteitreëls vir Lewendehawe agente is op 13 November 2020 in die Staatskoerant 43900, Raadskennisgewing 135 van 2020 gepubliseer. As hierdie regulasies nagevolg word, sal dit internasionale deure vir ons veeboere open.

Hierdie regulasies sal veral veilings maatskappye help om die risiko van die verspreiding van beheerde, aanmeldbare en ander dieresiektes te verminder. Alhoewel die reëls op die datum van publikasie (13 November 2020) in werking getree het, sal ՚n bykomende grasietydperk van ses maande toegelaat word. Dit is nodig sodat veehandelaars, veilings krale en afslaers hulleself van die inhoud kan vergewis, en hulle infrastruktuur en stelsels kan aanpas. Dit moet op of voor 30 Junie 2021 afgehandel wees.

 

Wetgewing

Die volgende wetgewing moet saam met die nuwe regulasies gevolg word:

 • Die Wet op Landbouprodukagente, Wet 12 van 1992 en die reëls ten opsigte van vee-agente, gepubliseer in Staatskoerant 41473 van 2 Maart 2018.
 • Die Wet op Dieresiektes, Wet 35 van 1984 en die beheermaatreëls daarin.
 • Die Wet op die Identifikasie van Diere, Wet 6 van 2002 en die Regulasies gepubliseer in Staatskoerant 26732 van 21 November 2003.
 • Die Wet op Veediefstal, Wet 57 van 1959, met spesifieke verwysing na Afdeling 6, 7 en 8 (Riglyne vir die voltooiing van dokumentasie).
 • Die Wet op Dierebeskerming, Wet 71 van 1962.

Veilings regulasies gaan binnekort aansienlik verander om aan internasionale standaarde te voldoen.

Registrasie by APAC (Landbouprodukteagenteraad) is verpligtend, ook vir afslaers wat aanlyn- en virtuele veilings hou

՚n Tweejaarlikse eksterne oudit van die geriewe en biosekuriteitsprosedures moet deur ՚n onafhanklike ouditeur uitgevoer word. Die Suid-Afrikaanse Vleisbedryfmaatskappy (SAMIC) sal hierdie rol vervul. ՚n Skriftelike erkenning van die aanvaarding van die verantwoordelikhede soos uiteengesit in Afdelings 11 en 26 van die Wet op Dieresiektes moet op 31 Desember 2021 ingedien word.

Elke veilingskraal moet ՚n ‘biosekuriteitspraktisyn’ aanstel wat verantwoordelik vir die kompleks se biosekuriteitsplan en die nakoming daarvan is.

Hierdie persoon moet by die Suid-Afrikaanse Veeartsenykundige Raad (SAVC) geregistreer wees. Die professionele persone wat hierdie funksie kan verrig, is ՚n:

 • Veearts
 • Veearts-spesialis
 • Dieregesondheidstegnikus
 • Veeartsenykundige verpleegkundige
 • Veeartsenykundige

 

Rekordhouding by die veilingskraal

Elke veilings maatskappy moet ՚n betroubare en akkurate boekhoustelsel vir bioveiligheid by ՚n veiling in werking stel. Hierdie stelsel moet voorsiening maak dat alle transaksies volgens ՚n ouditbare en naspeurbare manier uitgevoer word.

Die volgende bykomende dokumente moet enige dier wat by die veilings kraal aankom, vergesel:

 • Oorspronklike geldige Artikel 6-en/of 8-dokumente van die eienaar van die dier.
 • Afskrif van die handelsmerkregistrasiesertifikaat van die eienaar van die dier.
 • Afskrif van die RSA ID van die eienaar van die dier.
 • Oorspronklike Diereienaargesondheids-verklaringsdokument, wat ՚n verklaring van ՚n veearts bevat vir die plaas van oorsprong en die spesifieke dier.
 • Volledige besonderhede van die plek van oorsprong in die Afdeling 6-dokument. Dit sluit die fisiese adres, plaasnaam, landmeternommer en deelnommer, soos onderteken deur die eienaar van die dier, sowel as die eienaar of bestuurder van die plek van oorsprong.

Diere-identifikasie

՚n Dier wat op ՚n veiling bevestig en aanvaar word, moet deeglik en blywend gemerk word met die eienaar se geregistreerde brandmerk, in ooreenstemming met die Wet op die Identifikasie van Diere en Regulasies, gepubliseer in Staatskoerant 25732 van 21 November 2003.

Alvorens ՚n dier op ՚n veiling afgelaai word, moet die veilings maatskappy sorg dat die geregistreerde handelsmerk aan die eienaar behoort, en die handelsmerk sertifikaat en die ID van die eienaar en bestuurder en/of vervoerder, waar van toepassing, nagaan.

Afgebakende Gebiede by ‘n Veilingskraal

՚n Veilings kraal moet afgebaken word in gebiede waar verskillende risiko’s heers. ՚n Vloeidiagram en optredes in die verskillende gebiede moet duidelik aangedui word, moet beskikbaar wees, en moet deel wees van die eksterne ouditproses.

Dit sluit in:

 • ՚n Parkeerplek waar voertuie wat laai en aflaai, skoongemaak en/of ontsmet kan word.
 • ՚n Voorkwarantyngebied waar diere geïnspekteer word. Verdagte diere moet na ՚n aanhoudingsgebied verskuif word.
 • Bioveilige gebiede (skoon gebiede) moet duidelik afgebaken word met spesiale toegangspunte. Kennisgewingborde moet opgerig word om riglyne oor bioveiligheid-protokolle te gee.
 • ՚n Derdeparty-bioveilige gebied waar bewegings noukeurig gemoniteer en aangeteken word. Kontak tussen derde partye en diere moet vermy word. Spesiale aandag moet gegee word aan Covid-19-protokolle.
 • Die hele bioveilige gebied moet na elke veiling skoongemaak en ontsmet word.

Dit is noodsaaklik dat alle veilings maatskappye, vee- en wild afslaers met die inhoud van hierdie reëls vertroud moet wees. ՚n Afskrif van die reëls kan op die Landbouprodukte-agenteraad (APAC) se webwerf, www.apacweb.org.za, verkry word.

Kontak gerus ook vir Francois Knowles by 083-415-1640 of 011-894-3680 of stuur vir hom ՚n e-pos na Francois@apacouncil.co.za. Besoek ook hulle webwerf by www.apacweb.org.za

Deel hierdie artikel

Latest News

Ad display

Sluit aan by BOERhier!