FARMhere Logo
Search
Close this search box.

Kies ‘n loopbaan – Veekundige Wetenskappe

Kies ‘n loopbaan – Veekundige Wetenskappe

Reading time
Cattle - Photo by Pixabay from Pexels
Cattle - Photo by Pixabay from Pexels
Veekundige Wetenskappe behels die wetenskaplike studie van die voiding, telling, fisiologie en die produksie van diere.

Veekundige Wetenskappe behels die wetenskaplike studie van die voiding, telling, fisiologie en die produksie van diere.

Dit omsluit nit net aspekte rondom die boerdery met beeste, skape, varke en bokke nie, maar is ‘n omvattende vakgebied wat ‘n wye verskeidenheid van spesies soos melk en vleisbeeste, wol en vleisskape, wild, pluimvee en volstruise bestudeer. Dit sluit ook akwakultuur in wat die studie van vis en werkdierspesies, soos forel, tilapia, salm, oesters en perlemoen, is.

Suid-Afrika word gekenmerk deur uiteenlopende hulpbronne en sluit enigiets van halfwoestyn tot hoë produksiepotensiaal areas in. Veekundige Wetenskappe is van toepassing op ekstensiewe kleinveeboerdery in semiwoestyd omgewings, intensiewe melkproduksie in hoë potensiaal gebiede asook van toepassing op die vark, pluimvee en akwakultuur bedrywe.

As jy belangstel in Veekunde volg jy ‘n BScAgric-graad in Diereprodksiestelsels. Verskillende rigtings bestaan:

 • Jy kan suiwer op Veekunde focus

Of jy kan Veekunde kombineer met:

 • Agronomie
 • Akwakultuur
 • Bewaringsekologie
 • Landbou-ekonomie

Veeboerdery is die grootste landbousektor in Suid-Afrika. Die groot skaapkudde van die Khoi-khoi in die Kaapse Skiereiland is al so ver terug soos die 17de eeu deur Europese setlaars bewonder. Die Europeërs het nuwe skaap en beesrasse na Suid-Afrika gebring en kruisstelling met inheemse rasse het tot die totstandkoming van ‘n dinamiese kommersiële lewendehawe sektor in die land gelei.

As grootste landbousektor in Suid-Afrika is ’n gesonde veebedryf geweldig belangrik vir die Suid-Afrikaanse ekonomie.

Opgeleide veekundiges met spesialiskennis van voeding, teling en fisiologie is noodsaaklik vir die ontwikkeling en ondersteuning van dié bedryf.

Van die belangrikste fokuspunte is:

 • Diereteling en Genetika
  Spesialisering in die teel van veediere met die doel om diere geneties te verbeter en te bewaar.
 • Dierefisiologie
  Spesialisering in spysvertering, reproduksie, groei en ontwikkeling van gedomestikeerde, akwatiese en wilde diere.
 • Dierevoeding
  Die studie om die inname, vertering, absorpsie en benutting van voer en voedingstowwe te verstaan.
 • Diereprodukte (dierprodukkunde)
  Die studie van vleis, vis, suiwel, eier en wolproduksie ten einde kwaliteit produkte aan die bedryf te lewer.

As veekundige is jou beroepskeuse wyd. Jy kan werk as :

 • Diervoedingskundige
 • Tegniese adviseur
 • Tegniese bestuurder
 • Produksiebestuurder
 • Vleiswetenskaplike
 • Reproduksiefisioloog
 • Pluimveebestuurder
 • Suiwelkundige
 • Suiwelbestuurder
 • Diereraskundige
 • Akwakulturis
 • Konsultant
 • Bestuurder
 • Tegnieke
 • Voorligtingsbeampte
 • Produksieontwikkelingsbestuurder
 • Vee of wildsboer

Jy kan ook navorsing doen of werk by ’n:

 • Tersiêre inrigting
 • Farmaseutiese onderneming
 • Natuurbewaringsinstansie
 • Staatsdepartement

Deel hierdie artikel

Latest News

Ad display

Sluit aan by BOERhier!