FARMhere Logo
Search
Close this search box.

Wat is die voordele van meganisasie beplanning?

Wat is die voordele van meganisasie beplanning?

Reading time
Image Photo of Tractor on Fields by RGR G
Image Photo of Tractor on Fields by RGR G
BOERhier is a Social Media success story! BOERhier started in June 2017 as an electronic magazine that distributes practical farming ideas, statistics and inspiration about agriculture to farmers. In just 4 years, the popularity of BOERhier has been overwhelming and many readers have insisted on an English version.

Die Voordele van Meganisasie Beplanning

deur Johan van Biljon

Meganisasiebeplanning is baie belangrik om die korrekte keuse van geintegreerde bewerkings te doen om sodoende meganisasiekoste te beperk.

Van die faktore wat ’n invloed op ’n meganisasie sisteem kan hê is die werksure per dag, verlore tyd per dag, afstande tussen die graansilo en die plaas en tussen die plaas en lande, pad toestande, landgrootte en vorm, grond tipe, grondkondisie, die regte trekker tot implement keuses en tyd beskikbaar vir verskillende bewerkingsaksies.

Die landdoeltreffendheid sal afhang van die landgrootte en vertragings sos omdraaityd tydens bewerkings.

Alhoewel sandgronde meer traksie probleme kan voorsien en dus gekyk moet word na 4 wiel aandrywing kan kleigrond meer enjin krag vereis as sandgrond. Dus kan grondtipe ’n invloed op die keuse van trekkers en implemente hê.

Die trekker tot implement keuse moet sodanig wees dat die enjinkrag optimal benut word sonder oormatige wielglip.

Die vensterperiode waartydens bewerkings gedoen kan word sal afhang van die oesdatum van die gewas, optimum planttyd vir die gewas in die spesifieke streek, die onkruid/plaagbespuitings program en ook die opvolg onkruidbeheer program wat nodig is, om maar ’n paar faktore te noem.

Bewerkingspraktyke soos geen bewerking en gewasrotasie speel ook ’n rol tydens megansiasie beplanning.

Modelle wat gebruik word vir meganisasie beplanning kan afkomstig wees van die plaas eienaar self, onafhanklike kontrakteurs, ko-operatiewe dienste of departementele dienste.

Daar bestaan wel ’n publikasie asook ’n rekenaarmodel as hulpmiddel om meganisasiebeplanning te doen wat verkrygbaar is by die landbou-ingenieurswese tak van die Landbounavorsingsraad.

Navrae: Johan v Biljon vbiljonj@arc.agric.za

Deel hierdie artikel

Latest News

Ad display

Sluit aan by BOERhier!