BOERhier Logo
Soek
Close this search box.

Hoekom staar vroue in landbou steeds verouderde persepsies in die gesig?

Hoekom staar vroue in landbou steeds verouderde persepsies in die gesig?

Lees tyd
Photo by cottonbro studio: https://www.pexels.com/photo/girl-in-white-crew-neck-shirt-standing-beside-girl-in-white-and-pink-floral-shirt-4911740/
Photo by cottonbro studio: https://www.pexels.com/photo/girl-in-white-crew-neck-shirt-standing-beside-girl-in-white-and-pink-floral-shirt-4911740/
Tog staar vroue vandag steeds baie hindernisse in die gesig, insluitend die feit dat hulle minder as 10 persent van die grond besit, wat ’n negatiewe impak op hul toegang tot finansiële strome, insette, markte of tegnologie het.

Vroue in landbou staar steeds verouderde persepsies in die gesig

deur Agricolleges International

Die bevordering van geslagsgelykheid is veral belangrik in die landbou sektor. Vroue is primêre rolspelers in voedselproduksie, voedselsekerheid, grondbestuur en klimaatsaanpassing. Een uit elke drie werkende vroue werk in die landbousektor en byna die helfte van die wêreld se boerebevolking bestaan uit vroue. Tog staar vroue vandag steeds baie hindernisse in die gesig, insluitend die feit dat hulle minder as 10 persent van die grond besit, wat ’n negatiewe impak op hul toegang tot finansiële strome, insette, markte of tegnologie het.

Die groter rol van vroue in familie boerdery

Familie boerdery speel ’n baie belangrike rol in die Suid-Afrikaanse ekonomie, maar daar word nog min erkenning aan die rol en belangrikheid van eggenotes in familie boerdery gegee en nog minder aan hulle reg tot eienaarskap en landboubestuur.

Daar word steeds onder baie boere as vanselfsprekend aanvaar dat die primêre rol van die vrou is om na haar kinders en ander huishoudelike pligte om te sien. Hulle is oënskynlik ook van mening dat daar nie tyd is vir die vrou om mede-eienaar van die boerdery te wees nie, wat staan nog haar eie besigheid op die plaas te bedryf of om ’n besigheid elders, weg van die plaas af te begin.

Ons sien egter meer en meer dat sosiale, ekonomiese en ander omstandighede vroue dwing om weg te beweeg van hierdie beperkende rolle en om beheer te neem oor hulle eie lewens. Vandag beklee vroue verskeie posisies wat tradisioneel, en byna by uitstek, die man se posisie was, soos byvoorbeeld om ’n boerdery te bestuur, te begin of te besit.

Die vrou se rol in familie boerdery raak toenemend belangrik en krities tot die voortbestaan van die familie in die geheel. Vroue wat in die familie onderneming werksaam is, is in alle waarskynlikheid ewe kundige, doelgerigte mede-eienaars, wie se insette en betrokkenheid eerder aangemoedig moet word, as om net tot “koeitjies-en kalfies” gereduseer te word.

Nuwe insigte stel insluiting eerder as uitsluiting van vroulike eggenotes in familie eienaarskap ooreenkomste voor. Daarmee sê ons nie dat geslagsvraagstukke heeltemal verdwyn het nie, maar in meer en meer families sien ons dat geslag al minder ’n vraagstuk is wanneer dit by leierskap, eienaarskap en deelname kom.

Vroue inspireer ons

As Suid-Afrika ’n florerende landbousektor wil kweek, moet ons in vroue belê en hulle motiveer om landbou studies te volg.

Dohne marino boer uit die Sutherland omgewing in die Noord-Kaap, Nelly van der Walt sê “Vrouens kan ook ’n sukses van ’n boerdery maak soos enige man. Ek voel miskien omdat ’n vrou meer emosioneel en koesterende eienskappe dra, kan sy ook ’n sukses maak. As jy passievol is oor wat jy doen, hard werk en jou uitdagings net tromp-op aanpak, dan behoort jy ’n massiewe bydrae te kan maak tot die voedselsekerheid in ons land.”

Darryl Jacobs, die provinsiale adjunk-direkteur van landbou, ontwikkeling en ondersteuning, verneem dat vroulike entrepreneurs ʼn goeie voorbeeld stel van hoe die land kan groei en transformeer. “Sonder vroue, kan ons nie die land verder ontwikkel nie.”

Transformasie van die landbou terrein

Me. Magda du Toit, kommunikasie bestuurder by Bayer gesels oor hoe die rol van vroue in landbou oor die jare verander het.

“Ons sien veral die afgelope 10 jaar dat vroue meer na vore tree in die landbou sektor, en dit gaan gepaard met die tegnologiese ontwikkeling en modernisering. Landbou besighede het nie meer noodwendig net iemand nodig wat fisies hard kan werk nie, maar iemand met die regte vaardighede en vernuf.”

“Vroue neem al hoe meer leierskap posisies op in die landbou terrein en ekonomie. Ons sien dat rolle in bemarking, verkope en datahantering vervul word deur vrouens omdat hulle die vermoë het om ʼn vernuwe perspektief aan te neem en nuwe idees na vore te kan bring.”

Digitale oplossings bring geleenthede

Onderrig en opleiding is baie belangrik vir landbou produktiwiteit aangesien dit vroue landbouers blootstel aan kennis, vaardighede en opleiding wat hulle in hul boerdery praktyke kan toepas. Daar is ’n sterk verband tussen onderrig, opleiding en landbou en in vandag se tyd is dit lewensbelangrik om boere in te lig oor die meganisasie en transformasie van landbou en dit kan slegs deur opleiding en onderrig gedoen word.

Wendy Peterson, die bedryfsbestuurder van die Suid-Afrikaanse Wynbedryf-transformasie-eenheid, meen dat een van die hoof uitdagings wat vroue in die landboubedryf in die gesig staar is ʼn gebrek aan basiese vaardigheids ontwikkeling- en leer geleenthede.

Hierdie hardwerkende vroue produseer meer as die helfte van die wêreld se voedsel, ten spyte daarvan dat hulle minder as die helfte van die arbeidsmag vol staan. Hoe kan ons hierdie statistiek verander en verseker dat vroulike landbouers regverdige werksgeleenthede en vergoeding kry?

AGRICOLLEGES international glo sterk dat vroue die weg sal lei na ’n toekoms waar uiterste honger en armoede nie meer gaan bestaan nie. “Ons hoop is dat meisies en jong vroue in ’n nuwe wêreld van innovasie toegang kan kry tot die nodige hulpbronne om vir hulle ʼn vegterskans te gee in die sektor” meen Wynand Espach Hoof uitvoerende beampte van Agricolleges.

Espach sê “Digitale oplossings in landbou kan hierdie gapings oorbrug deur die nodige onderrig en werksgeleenthede aan vroue te bied.”

Die AGRICOLLEGES international leer model

Die diversiteit en voortdurende veranderlikes in die landbou sektor, vereis n futuristiese en aanpasbare onderrig modem.

AGRICOLLEGES International is ʼn moderne landbou leerinstansie wat wêreldklas tegnologie aanwend om aan duisende hoopvolle studente leergeleenthede te bied deur middel van bekostigbare en toeganklike onderrig in die landbou sektor. Dit is duidelik dat daar ʼn groot nood is vir bekostigbare kwaliteit onderrig in landbou deur innoverende en tegnologies gevorderde platvorms. AGRICOLLEGES is n kardinale rolspeler wat aan die behoefte kan voldoen en werklik die behoefte van vroulike landbouers tot ’n beter toekoms kan aanspreek.

Vir meer inligting oor AGRICOLLEGES se kursus aanbieding, besoek gerus ons webtuiste by: https://agricolleges.com/ of kontak:
(0)63 940 0334 / info@agricolleges.com

 

Share this article

Hooftrekke

Ad display

Sluit aan by BOERhier!