BOERhier Logo
Soek
Close this search box.

Sal dit lang termyn afbetaal om varkies op ‘n ouer ouderdom te speen?

Sal dit lang termyn afbetaal om varkies op ‘n ouer ouderdom te speen?

Lees tyd
Studies het bevind dat vir elke dag toename in speenouderdom, het die finale speengewig oor ’n 6 weke tydperk, toegeneem met 802 gram.

Deur speenvarkies op ’n ouer ouderdom te speen, kan op langtermyn afbetaal

Studies het bevind dat vir elke dag toename in speenouderdom, het die finale speengewig oor ’n 6 weke tydperk, toegeneem met 802 gram. Die “finisher” plaas se gewig het met n verdere 1.38kg verhoog. Die mortaliteitskoers het met 0.77% gedaal.

In hierdie tye van uiters hoë insetkoste (voer dra ongeveer 70 persent van die produksiekoste by), druk varkplase steeds vir produksie en gesondheidsverbeterings. Baie keer hoef ons net na bestuurstrategieë te kyk om beduidende produksie en gesondheidsverbeterings te bewerkstelig wat ’n beduidende positiewe finansiële impak op die plaas sal hê.

Hierdie artikel sal die impak wat ouer gespeende varke op produksie en gesondheid verduidelik.

’n Sog sal natuurlik haar werpsel rondom 10 weke oud speen. Dit is nie wat in moderne varkeenhede gebeur nie.

Ongeveer 30 jaar gelede is bestuurstrategieë geimplementeer om sommige varksiektes wat by varkies so jonk as sewe tot tien dae oud betrokke was, geleidelik te verminder of uit te skakel, wat geleidelik die varkesektorfasiliteite ontwerp het om groepe gespeende varke op 16 tot 20 dae oud te akkommodeer. Dit was ’n algemene strategie om fasiliteitsdeurset te optimaliseer.

Oor die afgelope vyf jaar is daar op navorsing gefokus om die voordele vir ouer gespeende varke te verstaan.

’n Onlangse Journal of Animal Science studie wat voltooi is deur Kansas State University het gekyk na die produksie en voordele vir die gesondheid van die verhoging van speen ouderdom van 19 tot 28 dae oud. Dit is duidelik dat dit ’n groot verskil is van die 10 weke wat natuurlik sou gebeur, maar ook ’n strategie wat maklik deur ons huidige moderne plaasfasiliteite aangeneem kan word.

Die studie het naspeen gemiddelde daaglikse toename (ADG) en speen tot afrond mortaliteite gemeet, en bevind dat vir elke bykomende dag wat bygevoeg word by speenouderdom, die groei en oorlewing verbeter.

Vir elke dag toename in speenouderdom het die speengewigte 802 gram oor ’n tydperk van ses weke toegeneem. Die afrondingsplaas se varke het ’n bykomende 1,38 kilogram geweeg, terwyl sterftes met 0,77 persent gedaal het.

Die studie het ook ’n impak op die aantal varke nagevors wat binne die eerste week na speen gewig verloor het. Daar was 35 persent van 19-dagoue speenvarke wat gewig verloor het in die eerste week na speen, waar slegs 9 persent van 28-dagoue speenvarke gewig verloor het.

Met ander woorde, ’n plaas kan verwag om meer varke met ’n beter speengewig te speen. Die varke kan swaarder afrond, wat lei tot meer kilogram varkvleis wat verkoop

Indien die varkplaas 5 dae kan byvoeg by sy speenouderdom (verskuiwing van ’n gemiddeld van 19 dae tot 24 dae) sal die netto voordeel 4 kg bykomende speengewig wees, ’n bykomende gewig van 7kg wat per vark verkoop word, en ’n potensiële vermindering in sterftes van 3,9 persent.

Die vermindering in sterftes kan ’n bykomde voordeel hê van 11 kg per vark. Nog ’n manier om na hierdie verbetering te kyk, is om te oorweeg om die afrondtydperk te verminder.

Indien ’n vark wat afgerond word, meer as 1,000 gram per dag in die laaste weke van afronding groei, kan ons moontlik varke 11 dae vroeër bemark vir slag.

Die toepassing van vandag se ekonomie (basisprys R 26.79 per kg) kan die finansiële impak op hierdie verbetering in produksie, lei tot ’n potensiële toename van R 245.68 per wat verkoop word.

Dit is duidelik dat daar ’n paar punte buite die omvang van hierdie artikel is wat oorweging nodig het, soos bykomende laktasie, kruipvoerkoste en ’n potensiële vermindering in die behoefte aan antibiotikaingryping met gesonder varke.

Een van die fisiologiese meganismes wat hierdie produksieverbeterings verduidelik, behels die verbeterde robuustheid van die derm voering in gespeende varke met ouer speenouderdom. Die derm voering word minder deurdringbaar vir patogene en daarom het die verbeterde ingewande ’n sterker immuunfunksie in vergelyking met jonger gespeende varke.

Boere het baie opsies om hul bedrywighede na ouer speen te help verskuif en sal kreatief raak met strategieë wat kan insluit; deur ’n groep soê oor verskeie dae in die week te speen, of selfs die verskuiwing van die speendag,soos speen volgende Dinsdag eerder as hierdie Donderdag, wat vyf dae oud by die laktasie voeg.

Ander strategieë kan ’n vermindering in soggetalle of die toevoeging van kraamkamer kapasiteit insluit.

Ons sal dus op varkplase raaksien dat speenouderdom na ouer speen verskuif word namate boere steeds geleenthede soek om produktiwiteit, gesondheid, welsyn en finansiële sukses van hul varkbedrywighede te verbeter.

Blaine Tully is ’n veearts en eienaar van Swine Health Professionals Ltd. in Steinbach, Man.

Vertaal en geredigeer deur: Braam Koekemoer

 

Bron: https://www.producer.com/

Share this article

Hooftrekke

Ad display

Sluit aan by BOERhier!