BOERhier Logo

Grootvee

Hittestres - Beeste in weiveld

Wat is hittestres onder beeste?

’n Toename in die vlakke van hittestres is ’n realitieit en meer so in subtropiese Afrika waar die tempo van aardverwarming toeneem teen bykans dubbeld as die van die globale tempo.

Read More »
Feedlot - Photo by Pixabay from Pexels

Voerkraal Bestuur: Back to Basics!

As jy ‘n voerkraal kalf suksesvol wil voer, moet die basiese beginsels van die voerkraalbedryf gevolg word en die kalf reg voorberei vir die voer periode van 120 dae wat hy gevoer gaan word.

Read More »
Dairy Cow - Photo by Helena Lopes from Pexels

Waar kom melk vandaan?

Vandag moet melk Boere ’n deeglike kennis hê van die aanteel met ‘n spesifieke ras waarmee hy gaan teel. Die melkboer moet ook goeie kennis hê van die voer en die moderne melk tegnieke.

Read More »

Hooftrekke

Ad display

Sluit aan by BOERhier!